Persbericht 111217

Niet-gecontracteerde Zorgverleners in de aanval!
Duizenden niet-gecontracteerde zorgverleners en hun cliënten komen per 1 januari 2018 in grote moeilijkheden. Zorgverzekeraars, waaronder het Zilveren Kruis, blokkeren met ingang van die datum alle mogelijke rechtstreekse betalingsvormen. Zorgverzekeraars hollen het recht van cliënten op vrije zorgkeuze en een eerlijke concurrentie op de markt hiermee nog verder uit. Bovendien voert Zilveren Kruis per 1 januari 2018 ook nog een nieuwe maatregel in: niet-gecontracteerde zorgverleners moeten voor hun cliënten via een machtiging goedkeuring aanvragen. De cliënt komt dan drie dagen zonder zorg te zitten en moet deze zorg in het slechtste geval zelf betalen, of is inmiddels al overleden.

In Nederland krijgen duizenden zzp’ers en kleine zorgaanbieders geen contract met de zorgverzekeraars. Toch kiezen cliënten bewust voor hen vanwege hun kleinschaligheid, flexibiliteit, toewijding en kennis. De cliënt heeft op grond van de wet vrije zorgkeuze recht op deze vorm van zorgverlening. Daarom moet die vorm van zorg voor hen goed gewaarborgd zijn vanuit hun polis. In deze vorm van zorg gaat het vaak om cliënten die terminaal of chronisch ziek zijn, in psychische of sociale problemen verkeren dan wel schulden hebben. Daarom was het voor hen erg prettig dat hun niet-gecontracteerde zorgverleners een betaalovereenkomst of akte van cessie met de zorgverzekeraars hadden.

Beide mogelijkheden worden nu niet langer meer door de zorgverzekeraar geaccepteerd. De cliënt krijgt van Zilveren Kruis het advies: “om zeker te zijn van zorg in 2018 kunt u beter voor een gecontracteerde zorgaanbieder kiezen.” Kiest de cliënt toch voor niet-gecontracteerde zorg, dan komt hij in de problemen: de betalingen zal hij zelf moeten regelen; ook als hij rood staat, in de schulden dreigt te komen of terminaal is. Het is zo schrijnend. Want als de grote, gecontracteerde zorgaanbieders een personeelstekort hebben, dan kloppen ze alsnog -via bemiddeling of rechtstreeks- wèl aan bij deze niet-gecontracteerde zorgverleners… Anders moeten ze namelijk een cliëntenstop invoeren.

De zorgverzekeraar doet er alles aan om deze grote groep niet-gecontracteerde zorgverleners af te schilderen als fraudeurs; als onprofessionele vaklui die de kosten onnodig hoog opjagen. Niets is minder waar! Ze zijn zichzelf veel bewuster van hun bevoegd- en bekwaamheid dan degenen die in loondienst werken. Waarom? Omdat ze volledig op de hoogte zijn van alle kwaliteitseisen (wet Wkkgz) en zich daar ook uiterst verantwoordelijk voor voelen. Ze kunnen zich immers niet verschuilen achter een organisatie! Ze willen hun zorg niet afraffelen, maar kundig, en met liefde uitvoeren.

Daarom richtte een aantal initiatiefnemers uit deze grote groep zelfstandige zorgverleners een stichting op: Stichting ZorgRecht heeft zich ten doel heeft gesteld om allen die niet-gecontracteerde zorg verlenen, bij te staan. Zij heeft daartoe meerdere zorgverzekeraars een ultimatum gesteld om de voorgenomen beleidswijzigingen ongedaan te maken. Als Stichting ZorgRecht niets binnen die termijn verneemt, dan wordt de rechter ingeschakeld. Aankomende weken zal de stichting zich via meerdere mediakanalen presenteren. Brieven naar de ministeries zijn verstuurd en ook verschillende fracties zijn aangeschreven.


De zorgverzekeraars, waaronder in ieder geval het Zilveren Kruis, bevoordelen op deze manier hun eigen goedgekeurde en gecontracteerde zorgverleners. Ze drukken de overige concurrentie volledig uit de markt. Dit is misbruik maken van een machtspositie! Noot, niet voor publicatie, maar voor de pers: verdere informatie wordt u graag verstrekt door de woordvoerder van de stichting, mevrouw Joyce de Bruijne, tel.nr: 06-45426102; e-mail: joyce@joyforcare.nl 

 

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!