Reactie op Follow the Money

Regelmatig zien we berichten verschijnen in de media hoe erg het wel niet gesteld is met de niet-gecontracteerde zorg. De niet-gecontracteerde zorg zou de zorgverzekeraars veel problemen geven. Ze zijn te duur, ze maken te veel uren en ze zijn frauduleus.

Als je kijkt wie dit soort berichten verspreidt, blijken het altijd mensen te zijn in de kringen van de zorgverzekeraars. We zijn er daarom van overtuigd dat lobbyisten in opdracht van de zorgverzekeraars gekleurd nieuws verspreiden.

Waarom? Wat zit er nou eigenlijk achter ?

Het blijkt dat bij Zilveren Kruis Achmea om winst draait! En de niet-gecontracteerde zorgaanbieder is een knop aan de machine waaraan gedraaid kan worden om de winst te optimaliseren.

Tijdens het grote Follow the Money Zorgdebat van donderdag 26 januari zei deelnemer Edwin Brugman, kennisdirecteur van dienstverlener voor zorgverleners VVAA, het volgende: ‘Dit maakt duidelijk dat Achmea altijd al uit is geweest op winstuitkering. Naar het publiek toe is het verhaal dat het allemaal draait om de verzekerde en dat winst terugvloeit in de premies, maar uiteindelijk gaat het gewoon om rendement.’

Het Achmea concern, waartoe onder andere Zilveren Kruis behoort, kreeg in 2006 een grote zak geld om de nieuwe zorgverzekeringsstructuren op te zetten. Dit geld kwam uit de oude zorgwetten vrij en moest men 10 jaar vastzetten. Het ging om een totaal pot van 2 miljard Euro voor alle verzekeraars. Dit geld lokte Achmea toe te treden tot de nieuwe zorgverzekeringsmark en er werd afgesproken dat men gedurende tien jaar geen winsten mocht uitkeren en dat de pot daarna vrij zou komen. Maar de politiek zette een streep door de wensen van Achmea: begin vorig jaar kwam er een formeel verbod om winst uit te keren voor zorgverzekeraars. En Achmea zette ook toen, net als nu, een enorme lobby in om de politiek er van te weerhouden het winstverbod  door te voeren en de pot toch uit te keren.

Diezelfde lobby en beïnvloeding van de publieke opinie zien we ook nu. Wordt het niet eens tijd om iedereen echt wakker te schudden met echt nieuws?

Steun daarom Stichting ZorgRecht en word donateur!

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!