Datum kort geding bekend!

Vandaag hebben wij van onze advocaat mogen vernemen, dat ons kort geding tegen Zilveren Kruis Achmea, zal plaatsvinden op woensdag 7 februari om 13:30 uur aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht.

Onze advocaat heeft 3 uur gereserveerd, om ons beklag/verhaal goed uit de doeken te kunnen doen. De zitting is openbaar en het lijkt ons meer dan geschikt als jullie (zeker zij die de volmacht getekend hebben) aanwezig zijn!!!!!!!!

Wij bekijken de mogelijkheid, om in groten getale aanwezig te zijn en of wij eventueel een bus kunnen regelen. Meld je aan via info@stichtingzorgrecht.nl om mee te kunnen rijden.De kosten zullen worden verdeeld onder de gebruikers.

Wij willen nog wel een statement maken en jullie vragen, stilzwijgend plaats te nemen op de openbare tribune, het liefst met spandoek!!!!!!!

Wij willen geen roering, maar een stilzwijgend protest!

Bij de Rechtbank is ID-controle, rugzakken en grote tassen mogen niet mee naar binnen.

We hopen jullie allen te zien op woensdag 7 februari om 13:30 uur te Utrecht!

Vechten doen we samen!

Delen wordt zeer gewaardeerd.

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!