Persbericht 190118

Datum Kort Geding
Na wekenlange, gedegen voorbereiding is het eindelijk zo ver: op woensdag 7 februari aanstaande wordt de gehele Zilveren Kruis Achmea Groep (ZKA-Groep) gedagvaard in een Kort Geding voor de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht. Het geding zal gaan over alle maatregelen die de ZKA-groep in het leven heeft geroepen om eerlijke concurrentie op de markt van de zorgaanbieders te verstoren.

De Stichting ZorgRecht is de afgelopen weken druk bezig geweest om namens haar achterban alle juridische feiten op een rijtje te zetten. Met een groot en enthousiast team heeft zij Hammerstein advocaten geholpen met de dagvaarding.

Maar het is niet alleen de Stichting ZorgRecht die de ZKA-Groep dagvaardt. In haar kielzog hebben vele kleine zorgaanbieders hun eisen ook ingediend en zijn zij mede-procespartij geworden.

De rechter moet zich nu gaan buigen over de reikwijdte en de juridische houdbaarheid van de aangevochten maatregelen van de ZKA-Groep die het voorbestaan van de niet-gecontracteerde zorgaanbieders bedreigen.

Naar verwachting zal de rechter bij een normaal verloop van de zitting binnen dertig dagen uitspraak doen.

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!