Persbericht 070218

Kort Geding tegen Zilveren Kruis
Vandaag 7 februari 2018 diende het kort geding dat de Stichting ZorgRecht met haar achterban had aangespannen tegen de volledige Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringengroep voor de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht.

Onder een grote publieke belangstelling en een opkomst van vele tientallen individuele zorgverleners gekleed in T-Shirts van Stichting ZorgRecht pleitte de Stichting voor het afschaffen van alle maatregelen die Zilveren Kruis neemt om de werkzaamheden van de niet-gecontracteerde zorgverleners te bemoeilijken. “Wij zijn vrije, zelfstandige en professionele ondernemers en door de maatregelen die Zilveren Kruis afkondigt zullen wij het merendeel van onze inkomsten mislopen”, aldus Joyce de Bruijne van Stichting ZorgRecht. En er zijn in Nederland tienduizenden niet-gecontracteerde zorgverleners die hierdoor rechtstreeks geraakt worden.

Zilveren Kruis geeft aan dat haar maatregelen de belangen dienen van de 4,5 miljoen verzekerden om de zorg betaalbaar te houden. “Dit zijn drogredenen”, aldus Joyce de Bruijne. “In feite gaat het hen om kostenreducties en risico’s vermijden om de eigen balans op te poetsen, anders zullen ze het met hun overheadkosten niet volhouden de komende jaren. En voor hen zijn dus de niet-gecontracteerde zorgverleners een risico. Die kunnen ze niet op voorhand budgetteren en qua tarief uitknijpen zoals nu bij de gecontracteerde zorgaanbieders gebeurt. Kijk maar naar de verschillen tussen de geadviseerde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de tarieven die ze afsluiten met de gecontracteerde groepen. En wij krijgen weer 75% van de uitgeknepen gecontracteerde tarieven waardoor wij soms tegen 50% van de tarieven van de NZa werken. Ze hebben zelfs eigen rechtbanken (E-Court) opgericht met als argument dat ze de normale rechtspraak te duur vinden. De advocaat-generaal van de Hoge Raad was ook verontwaardigd over deze ontwikkelingen.”

De advocaat van Stichting ZorgRecht stelde: “Om nu de niet-gecontracteerden uit de markt te drukken, wordt de hele beroepsgroep ook gedemoniseerd als fraudeurs, terwijl ze vergeten erbij te vertellen dat grote, gecontracteerde organisaties reeds voor vele tonnen beboet zijn wegens fraude. Als het in deze groep druppelt, stroomt het bij de grote gecontracteerde organisaties. Door al hun acties verstoren zij echter de vrije marktwerking en de concurrentie tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde aanbieders. Het wordt de niet-gecontracteerde onmogelijk gemaakt een boterham te verdienen. En de patiënt is de dupe. Daarom moet er een einde komen aan deze almachtige positie van het Zilveren Kruis en moeten de beginselen van een vrije marktwerking en een vrije artsenkeuze worden gerespecteerd.”

De advocaat van Zilveren Kruis kon alleen blijven volhouden dat Zilveren Kruis gewoon de wet uitvoert en dat de belangen van de verzekerden in het geding zijn.

Dat Stichting ZorgRecht inmiddels opvalt in de markt mag duidelijk zijn: later deze dag ontving zij een telefoontje van een zorgverlener waarvan de urendeclaratie bij een terminale patiënt op verzoek van Zilveren Kruis door hun eigen wijkverpleegkundige zonder rechtsgrond naar beneden moest worden bijgesteld… Na overlijden van desbetreffende cliënt op 8 dec 2017.

Uitspraak van de rechtbank is 23 februari 2018.

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!