Persbericht 130318

Stichting ZorgRecht sleept Zilveren Kruis voor de Autoriteit Consument en Markt
Na het succesvolle vonnis dat is verkregen van de Rechtbank Midden-Nederland, heeft Stichting Zorgrecht Zilveren Kruis Achmea voor de Autoriteit Consument en Markt gesleept wegens mogelijke overtredingen van de mededingingsregels.

Op grond van Europese en nationale wetgeving hebben wij te maken met het vrij verkeer van handel en diensten. In dit handelsverkeer hebben aanbieders van goederen en diensten gelijke kansen en een gelijk speelveld, het zogenaamde level playing field.

In het algemeen wordt er opgetreden tegen marktwerkingverstorende activiteiten zoals kartelvorming, verboden prijsafspraken maar ook tegen verstoringen op inkoopmarkten waar inkopers het level playing field dienen te respecteren.

In de zorg hebben wij ook gekozen voor marktwerking. Vraag en aanbod komen in concurrentie tot elkaar. Dat betekent dat de partijen zoals de Zilveren Kruis Achmea groep zich bij haar inkoopdiensten moet onthouden van die acties die concurrentieverstorend werken op de markt van zorgaanbieders.

De maatregelen die de Zilveren Kruis Achmea Groep had genomen, zoals het niet langer toestaan van de betaalovereenkomst, het verbieden van een akte van cessie en het verplicht aanvragen van een machtiging voorafgaande aan de zorg, zijn zorgvuldig in de tijd geplande acties gebleken die opeenvolgend als effect zouden hebben dat de niet-gecontracteerde zorgaanbieder uit de markt gedrukt zou worden. Het zijn geen incidenten maar bewust gekozen opeenvolgende acties in een inkoopstrategie. Inmiddels hebben diverse rechtbanken al aangegeven dat deze maatregelen te ver gingen.

De Stichting ZorgRecht heeft nu een klacht in gediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die bevoegd is kennis te nemen van overtredingen van de mededingingsregels. De Stichting wil dat de acties van Zilveren Kruis Achmea worden beoordeeld en dat de ACM zo nodig handhavend en corrigerend optreedt.

De Stichting ZorgRecht komt op voor de vele tienduizenden zelfstandige zorgaanbieders die dagelijks professioneel en met alle benodigde diploma’s in weer en wind kwalitatief hoogwaardige zorg leveren bij patiënten die gebruik maken van hun vrije artsenkeuze. Marktwerking in de zorg en de vrije artsenkeuze zijn de peilers waarop onze zorg in Nederland is gebouwd. Ook komt Stichting Zorgrecht op voor de gecontracteerde aanbieders die verplicht worden onder contract minimalistische zorg te leveren. De zorg kan niet zonder deze grote groep zelfstandige professionals en het wordt tijd dat er normale spelregels komen die de belangen van goede en betaalbare zorg in Nederland voor iedereen echt garanderen.

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!