Marktconsultatie Nieuwe Overeenkomst in de Wijkverpleging

Op deze pagina vindt u ter consultatie, een ontwerpovereenkomst op grond waarvan Stichting ZorgRecht meent dat zowel niet-gecontracteerde, als gecontracteerde zorgaanbieders op basis van gelijkheid en met inachtneming van beginselen als kwaliteit, doelmatigheid en “zorg-centraal” goede afspraken met zorgverzekeraars moeten kunnen maken.

Stichting ZorgRecht wil hiermee doorbreken dat overeenkomst, eenzijdig namens zorgverzekeraars worden opgelegd en wil recht doen aan de beginselen van vrije marktwerking en een open en eerlijke concurrentie.


 

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!
,