Persbericht 200418

Stichting ZorgRecht lanceert ontwerp-overeenkomst
Vandaag lanceert Stichting ZorgRecht een landelijke marktconsultatie waarbij zij een eigen overeenkomst presenteert die een alternatief kan zijn voor de vastgelopen onderhandelingsmarkt tussen zorgaanbieders in de wijkverpleging en zorgverzekeraars.

De situatie in de zorg is schrijnend. Tienduizenden vakmensen hebben in de loop der jaren de zorg verlaten wegens reorganisaties en toegenomen werkdruk. De vraag naar zorg neemt toe. De leegloop in de zorg gaat door. De overeenkomsten die zorgverzekeraars nog weten te sluiten met sommige marktpartijen leiden tot jakkerzorg en uitgeknepen tarieven en budgetplafonds. Dit heeft als gevolg dat vrije- niet-gecontracteerde zorgverleners moeten werken ver onder de vastgestelde normtarieven van de NZa. De patiënten zijn de dupe. Na de huisartsen, de medisch specialisten, de apothekers, de kraamzorg, de fysiotherapeuten, de tandartsen etc. staat nu de wijkverpleging volop in de belangstelling en onder druk.

Er is in Nederland een hele grote groep zelfstandige ondernemers in de zorg. Stuk voor stuk zorgprofessionals met een hart voor de zorg. Zorgverzekeraars wensen niet met hen te contracteren omdat zij criminele fraudeurs zijn en niet doelmatig en met kwaliteitsnormen hun werk verrichten. Niets is minder waar. Er is in de afgelopen tijd een stroom aan nepnieuws in de media verschenen die alleen maar ten doel heeft de niet-gecontracteerde zorgverlener in een kwaad daglicht te stellen en hen uit de markt te drukken. De agenda van de zorgverzekeraars blijkt gericht te zijn op het beperken van kosten om winst tot stand te brengen en de verzekerden zijn de dupe.

Stichting Zorgrecht die geheel belangeloos opkomt voor alle gecontracteerden en niet-gecontracteerden in de zorg in het algemeen en in de wijkverpleging in het bijzonder, vindt dat er een halt moet worden toegeroepen aan dit stelselmatig op het verkeerde been zetten van politiek en media. Natuurlijk is de zorg duur en natuurlijk kan er veel worden verbeterd. Maar dit mag niet ten koste gaan van de beginselen die ten grondslag liggen aan een democratische rechtsstaat. We komen met elkaar tot besluiten op grond van juiste en complete informatie. We onderhandelen met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en respect. We verrichten het werk waarvoor we onze diploma’s gehaald hebben met hart en ziel. Daarbij past het niet als er partijen zich eenzijdig een enorme marktmacht toe-eigenen en een eigen koers gaan varen met eigen rechtbanken en eigen gedicteerde overeenkomsten waarbij je alleen maar mag tekenen bij het kruisje want anders verdien je geen boterham. Dit kan niet zo zijn.

Stichting ZorgRecht heeft in vervolg op haar rechtszaak tegen het Zilveren Kruis geconstateerd dat nog altijd het vonnis van de rechtbank niet of niet altijd in alle gevallen volledig wordt gerespecteerd. Zilveren Kruis en VGZ hebben hoger beroep aangetekend tegen het door hen verloren vonnis. Stichting Zorgrecht zal haar zaak voor het Gerechtshof in hoger beroep verdedigen, maar steekt ook een hand uit naar de zorgverzekeraars: we moeten blijven praten met elkaar. Daarom komt Stichting ZorgRecht met een eigen contract voorstel waarmee recht wordt gedaan aan de belangen van de zorgaanbieders, ditmaal in de wijkverpleging. Maar het moet afgelopen zijn dat eenzijdige dictaten op de markt verschijnen waaronder vele beroepsgroepen moeten contracteren. Wij staan open voor commentaar op onze voorstellen van alle stakeholders onder wie vandaag in grote getale de ontwerp-overeenkomst in de zorg is verspreid. Het antwoord is nu aan de markt.

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!