Update Hoger beroep!

Laatste nieuws over het Hoger Beroep in de zaak tegen het Zilveren Kruis.
Aanstaande woensdag is het zover. Dan dient, om half tien voor het Gerechtshof in Arnhem, het Hoger Beroep dat Zilveren Kruis Achmea (ZK) heeft ingesteld, tegen het eerder door hen verloren Kort Geding tegen Stichting ZorgRecht.

Om even het geheugen op te frissen:
Vorig jaar heeft ZK diverse maatregelen genomen, waardoor het voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders in de thuiszorg, bijna onmogelijk werd om aan het geld te komen, voor het werk dat zij met hart en ziel verrichten. En hele beroepsgroep, van vele tienduizenden zelfstandige ondernemers, dreigden brodeloos te worden.

Akte van cessie werd verboden, betaalovereenkomsten werden niet meer afgesloten en er moest vooraf een machtiging worden verkregen om de hulp te mogen verrichten. Je ziet het plaatje als er een patiënt op sterven ligt. Die wil gebruik maken van de zorg van een hem bekende zorgaanbieder. Dat heet de vrije artsenkeuze, die is gewaarborgd in de wet. Die zorgaanbieder is bijvoorbeeld niet gecontracteerd door ZK en dus moet er een machtiging komen. De zorg moet per direct worden verleend en de machtiging komt dagen later pas binnen, áls hij al binnen kwam.

Dat leidde ertoe in de praktijk dat de zorgaanbieder geen geld kreeg voor de dagen waarover de zorg werd verleend tussen het begin en de dag dat de machtiging binnenkwam. En zo zijn er meer voorbeelden van soms schrijnende misstanden. ZK betaalt de rekeningen niet uit van zorgaanbieders die geheel volgens de richtlijnen werken. Het gaat soms om vele tienduizenden Euro’s.

Maar er is nog meer… 
De gecontracteerde zorgaanbieders krijgen een gedicteerd contract, waar ze moeten tekenen bij het kruisje. En ja, wat doe je als je er een gezin van moet onderhouden? In deze contracten worden quota opgelegd in uren en met tarieven die onder de aanbevelingstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit liggen. En wat gebeurt er als lopende het jaar de gecontracteerde zorgaanbieder al aan zijn plafond zit? Er zijn al verhalen van hele zorgorganisaties die klem zijn komen te zitten in de budgetten.

Een afgeleide van dit verhaal is, dat de niet-gecontracteerde zorgaanbieder, die 75% zou moeten krijgen van de NZa tarieven, nu opeens 75% krijgt van het “marktconforme tarief” dat ZK heeft afgesloten. Zeggen ze, want het is nooit te controleren. En die 75% is geen 75% meer van het NZa tarief, maar van een veel lager zogenaamd gemiddeld afgesloten tarief. In feite krijgen sommige niet-gecontracteerde zorgaanbieders, dus maar 50% of 60% van het geld, waar zij recht op hebben.

Conclusie van dit alles is, dat we voor de gek worden gehouden. Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders worden gemanipuleerd en er wordt door ZK opzettelijk te weinig zorg ingekocht. Want zij hebben budgetten en zijn een beursgenoteerd concern.

Die beursgenoteerde ondernemingen mogen winst maken, dat is heel legaal. Alleen in de zorg spreekt men niet over winst maken maar over doelmatige zorg en kostenbesparing. Dat klinkt beter toch? En o ja, er is sprake van zoveel fraude bij niet gecontracteerde zorgaanbieders, dat men waarschijnlijk de premies voor de verzekeringen omhoog moet gooien.

Beste mensen: we worden voor de gek gehouden, gemanipuleerd en misbruikt. ZK voert aan dat bij hen 5% van de zorgaanbieders waar ze mee werken niet gecontracteerd zijn. Als je als zorgaanbieder 100.000€ omzet maakt per jaar en je zou daarbij voor 100% frauderen, tot hoeveel fraude zou dit leiden? Dan nog is het een spetter op de gloeiende budgetplaat van ZK. Dus dit is niet waar het om gaat en een hele beroepsgroep wordt gecriminaliseerd tot in de media toe en meestal door twee door ZK betaalde wetenschappers. Het wordt tijd dat de Minister ook eens door deze facade heen prikt en in gesprek gaat met de echte markt.

Dit alles moet en kan dus anders!
Stichting ZorgRecht strijdt voor een eerlijke en rechtvaardige zorg. Die zorg is voor ons en van ons allemaal. Daar hebben niet gecontracteerde zorgaanbieders belang bij maar ook de gecontracteerde zorgaanbieder en de patiënt.

Dus als je tijd hebt: kom woensdag 13 juni om 09.30 uur naar het Gerechtshof in Arnhem en steun Stichting ZorgRecht in haar strijd om een eerlijke en rechtvaardige zorg !

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!