2e MarktConsultatieronde

Het zal u niet ontgaan zijn dat de zorg vol op in de belangstelling staat. Ondanks pogingen van de regering om beleid te maken, zien wij een “zorgmarkt” met schrijnende situaties bij patiënten, zorginstellingen en zorgaanbieders welke absoluut niet terug te vinden zijn in het laatste door de Minister gepresenteerde rapport, het zogenaamde Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022.

Zorgaanbieders hebben geen keuze dan te tekenen bij het kruisje van de overeenkomst van de zorgverzekeraar. En als je “een gezin hebt te onderhouden en een hypotheek hebt te betalen”, dan heb je vaak geen keuze. De tarieven van de gecontracteerde zorgaanbieders worden lager met als gevolg dat niet-gecontracteerde zorgaanbieders moeten werken, tegen minder dan 50 of 60% van het geadviseerde NZa tarief voor dezelfde behandeling. De situatie is steeds meer schrijnend.

Zorgverzekeraars kopen momenteel te weinig zorg in. Zorginstellingen zitten klem. De leegloop van verpleegkundigen neemt toe, want de werkdruk is torenhoog. Niet gecontracteerde zorgaanbieders maken meer uren doordat de zorgverzekeraar bij zijn gecontracteerde aanbieders te weinig inkoopt. Het is een spel van kat en muis aan het worden.

Stichting ZorgRecht maakt zich sterk voor de zorg die “voor ons en van ons allemaal” is. Omdat de kleine zorgaanbieder vaak geen keuze heeft, willen wij de markt voorzien van een sjabloon die ruimte biedt voor gelijkwaardige onderhandelingen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Er moet meer gelijkwaardigheid komen in de sector. Meer onderling respect. Omdat het tekort aan zorgaanbieders verder op zal lopen, zal de zorgverzekeraar willen contracteren maar dan zal de zorgaanbieder het eigen breed gedragen contractsjabloon op tafel leggen. Dan is het de beurt van de zorgaanbieder. En niet meer: hier tekenen bij het kruisje.

In een eerste Marktconsultatie hebben wij veel reacties ontvangen. Deze hebben wij verwerkt in een verbeterde versie die wij u hierbij aanbieden om te becommentariëren.

Stichting ZorgRecht nodigt u dan ook uit om in deze tweede consultatieronde te reageren op dit aangepaste sjabloon voor een conceptsamenwerkingsovereenkomst tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Stichting ZorgRecht ziet in de reacties op het eerste concept aanleiding voor deze tweede consultatieronde. In het bijzonder wil Stichting ZorgRecht graag weten wat u vindt van de suggesties van zorgverzekeraar CZ en van zorgaanbieder De Zorgprofessional. Ook heeft Stichting Zorgrecht feedback gekregen van de ACM en zijn hun opmerkingen ook verwerkt.

Deze consultatieronde sluit op 8 juli 2018.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet!


 

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!
,