Samenvating Hoger Beroep

Geweldig…. vandaag 13 juni 2018 was het eindelijk zover: Hét pleidooi hoger beroep Zilveren Kruis versus Stichting ZorgRecht!!!

Drie rechters bogen zich over deze zaak deze spannende ochtend!

Het eerste half uur was het pleidooi van ZK, hetgeen niets nieuws opleverde. Alle aspecten van het Kort Geding begin dit jaar, werden zijdelings benoemd. Ze brachten naar voren dat het cessie-verbod en het invoeren van de machtiging gewoon doelmatig en gerechtigd is.

Daarna gingen onze 2 advocaten, met onze jurist als achterban, inhoudelijk in op de praktijk en de wetgeving, hoe belemmerend de maatregelen werken voor de niet-gecontracteerde zorg!

Na het pleidooi kwamen de rechters met vragen, welke met name gingen over het verschil, hoe de indicaties door verpleegkundigen en controles door het ZK gingen vóór en juist ná 1 januari 2018. Hierbij kregen ook enkele wijkverpleegkundigen van beide partijen het woord.

Na een kort slotwoord, besloten de rechters dat uiterlijk 31 juli 2018 de uitspraak volgt!

Wij zijn serieus vol goede moed!

Blijf ons volgen en steunen!

Steun ons s.v.p. ook in de laatste hap van onze juridische kosten!

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie!

 

Vriendelijke groet, Team Stichting ZorgRecht!

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!