Het vrije ondernemersschap is voorbij!

Het Gerechtshof in Arnhem heeft het vonnis van de kort geding rechter in Utrecht vernietigd en Zilveren Kruis in het gelijk gesteld.

Wat was ook alweer het geschil?

In 2017 had Zilveren Kruis door opeenstapelende maatregelen zoveel beperkingen opgelegd aan niet-gecontracteerde zelfstandige ondernemers in de zorg, dat zij grote risico’s liepen brodeloos te worden, omdat zij niet aan het geld konden komen dat ze hadden verdiend. Zo had Zilveren Kruis ervoor gezorgd dat de akte van cessie werd verboden, de betaalovereenkomsten niet werden afgegeven en dat er ook nog eens vooraf een machtiging nodig was om het werk te mogen verrichten. En als men een contract wilde met de zorgverzekeraar dan werd men vervolgens geconfronteerd met zoveel eisen, dat er gewoon geen contract gesloten kon worden. Op deze wijze zouden tienduizenden mensen hun boterham kwijtraken. Eigenlijk zou vrij ondernemerschap in de zorg geheel onmogelijk worden gemaakt, waarbij de patiënt het recht heeft om zelf te kiezen wie hij aan zijn bed wil. En zo lang de patiënt “de vrije artsenkeuze” heeft, heeft de vrije ondernemer in de zorg recht van bestaan.
Dáár is Stichting Zorgrecht de strijd voor aangegaan en won zij het kort geding voor de rechtbank. Maar het Gerechtshof besliste anders.

Op dit moment wordt de uitspraak van het Gerechtshof verder bestudeerd. We komen hier binnenkort met meer informatie op terug.

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!