SZR dient handhavingsverzoek in!

Stichting ZorgRecht heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Persoonsgegevens.
Toestaan van machtiging vooraf is in strijd met de wet. 

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!
,