Voegen als mede-aanklager bodemprocedure!

Wanneer je als mede-aanklager wil voegen in de procedure, zitten hier kosten aan verbonden.

Hieronder kun je het document downloaden, waarop de tarieven staan en de eisen die gesteld worden aan het voegen. Het is namelijk een nieuwe procedure, dus alle verklaringen en voegingen m.b.t. het kort geding in het verleden, tellen niet meer mee en zijn komen te vervallen. Wil je dus actief mee procederen, vul dan de bijgevoegde verklaring in en stuur deze samen met een kopie van uw legitimatie en een uittreksel kvk, naar ons mailadres.

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!
,