VGZ en CZ maken het volgende bekend

Vandaag hebben we te horen gekregen, dat vanaf 2019:
– VGZ ook gaat werken middels een machtiging vooraf.
– 
CZ de akte van cessie niet meer zal accepteren!!!!

Laten wij dit allemaal gebeuren of gaan we VECHTEN????
Stichting ZorgRecht heeft de datum om te voegen op de bodemprocedure verlengd, je kunt je dus nog voegen!

Wat houdt voegen in en wat kost het?
Voegen houdt in dat je als mede-aanklager op de aanklacht komt. Hier rekenen wij kosten voor, maar je ontvangt een factuur, welke je weer af kan trekken van je inkomsten. Het gaat om een eenmalige bijdrage, dus buiten dat bedrag komt er m.b.t. dit proces niks meer bij.
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van of je zzp’er/mkb’er of ander rechtspersoon bent en het aantal personen, welke verbonden zijn aan je praktijk.
Wil je dus actief mee procederen, vul dan de verklaring in en stuur deze samen met een kopie van uw legitimatie en een uittreksel kvk, naar ons via de mail retour.

Moet ik voegen om te steunen?
Nee zeker niet, hoewel het wel zo is dat hoe meer voegers er op de aanklacht staan, hoe indrukwekkender het is.
Maar natuurlijk kan en mag je ook gewoon steunen door middel van een donatie.

HELP ONS EN DOE MEE, VECHTEN DOEN WE SAMEN !!!!!!!

Goed verhaal? Deel het in jouw netwerk!