Bestuur & Cie

Bestuur en Commissie werken geheel onbezoldigd voor het doel van de Stichting.

Bestuur

Voorzitter
Eric Jarmohamed

Secretaris
Mr. Edward Neef

Penningmeester
Joyce de Bruijne

Commissieleden

Nicoline van Os

M. Lemmers

Karin Dielman

Marijke Briedé

Jeanne Kloprogge

Groep Rosa