FAQ

1. Welke relatie heeft Stichting ZorgRecht met de Zorgverzekeraar?
Stichting ZorgRecht is een onafhankelijke organisatie voor en door zorgaanbieders die in hun beroep geraakt worden door het beleid van de zorgverzekeraars. Er is dus geen relatie tussen de twee. 

2. Wat zijn de standpunten van Stichting ZorgRecht inzake niet-gecontracteerde zorg? 
Stichting ZorgRecht huldigt het recht van de patiënt op vrije zorgkeuze. Vaak staat de ongecontracteerde, professionele zorgaanbieder het dichtst bij de patiënt en werkt hij tegen de laagste kosten voor het beste resultaat. Stichting ZorgRecht is van mening dat de ongeconctracteerde zorg in gelijke concurrentie op de markt moet kunnen acteren met de gecontracteerde zorg. Helaas lijkt een groep zorgverzekeraars  dit momenteel onmogelijk te maken.

3. Wie is achterban van Stichting ZorgRecht?
De achterban wordt gevormd door allen die in hun beroepsuitoefening geraakt worden door de maatregelen van de zorgverzekeraars.

4. Hoe blijf ik op de hoogte van de voortgang van de acties?
U kunt ons volgen op onze website, op de Facebookpagina van Stichting ZorgRecht en ook op andere Social Media.  Als u donateur bent, ontvangt u onze nieuwsbrief met de laatste informatie.

5. Wat is het belang van een financiële ondersteuning voor de Stichting en wat wordt met de financiën gedaan?
De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk. De stichting werft fondsen om de belangen van de zorgaanbieders te kunnen behartigen. De financiën worden gebruikt voor de organisatiekosten van de stichting, voor het doen van onderzoek naar de belangen van de zorgaanbieders, voor het verstrekken van informatie en adviezen en voor het zo nodig voeren van gerechtelijke procedures in het belang van de zorgaanbieders.

6. Indien een zaak wordt gewonnen door Stichting ZorgRecht: Wat wordt dan met de (overgebleven) middelen op de rekening gedaan?
Als de kosten van een rechtszaak lager uitvallen dan begroot, dan blijft het overschot in kas als een reserve voor een volgende actie of procedure.

7. Hoe en waar kan ik Stichting ZorgRecht financieel steunen?
Zie daarvoor onze website en klik op pagina “donateur worden“.

8. Ik heb misschien bruikbare informatie voor rechtszaken die Stichting ZorgRecht organiseert. Waar kan ik dat melden en hoe waarborgt u mijn privacy?
Het e-mailadres van Stichting Zorgrecht is: info@stichtingzorgrecht.nl.

Uw e-mail wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Wanneer u uw telefoonnummer achterlaat kunnen we eventueel met u in gesprek komen waarbij u kunt aangeven wat u belangrijk acht met ons te delen over de rechtszaak.

9. Kan ik ook nieuwe acties aanmelden, zaken waar de zorg nadelig wordt behandeld door zorgverzekeraars of anderszins?
Ja dat kan. U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze bestuurs- of commissieleden via ons emailadres: info@stichtingzorgrecht.nl.

10. Wat kan ik nog meer voor de stichting doen?
Voor de huidige actie (november 2017) zijn we op zoek naar verhalen van verzekerden die nadeel ondervinden wanneer zij verplicht worden om over te stappen op gecontracteerde  zorgaanbieders. Wij zijn ook op zoek naar verhalen van verzekerden die in de problemen komen door de steeds verdergaande maatregelen van zorgverzekeraars (afschaffen betaalovereenkomst en afschaffen akte van cessie).

U kunt deze verhalen (al dan niet anoniem) toesturen naar: info@stichtingzorgrecht.nl.

Indien u uw telefoonnummer achterlaat kunnen wij met u contacten over wat u totaal anoniem wilt houden in de acties en wat u juist in de media bekend wilt maken.

Staat uw vraag hier niet bij? Gebruik dan ons contactformulier, we zullen u z.s.m. antwoord geven.