Financiën

Als Stichting ZorgRecht vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de financiën.

Wij zullen u in de bijlage hieronder informeren over de wijze waarop Stichting ZorgRecht is gefinancierd, welke kosten er worden gemaakt, wanneer er sprake is van een beloning van de bestuurders en externe adviseurs van de Stichting en de wijze waarop de financiën van de Stichting worden gecontroleerd.

Acties van Stichting ZorgRecht worden gefinancierd met donaties van donateurs.

Kascontrole-commissie wordt aangesteld.  Volgens richtlijnen worden kosten- en factuurcontrole uitgevoerd.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via financien@stichtingzorgrecht.nl.